Yrd. Doç. Dr. İLHAN BALİ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. İLHAN BALİ

T: (0282) 250

M ibali@nku.edu.tr

W ibali.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Tıp Fakültesi
Bölüm:Tıp
Ana Bilim Dalı:
Tıpta Uzmanlık
Üniversite: DİĞER(KURUMLAR,HASTANELER VB.)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:HASTANELER
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Öğrenim Yılları: 2003-2008
Tez: karaciğer kist hidatiği 52 olgunun analizi (2008)
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
2013-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
2013-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı / Genel Cerrahi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. POLAT F. R., YILDIZ E., BALİ İ., EMİR S., ALKHATIP M., The importance of catheter insertion point during percutaneous endoscopic gastrostomy: A retrospective analysis, Cumhuriyet Medical Journal, 2016.
Özgün Makale İNDEX COPERNICUS
2. CEBER M., YÜKSEK A., MUTLU L. C., BALİ İ., TOPÇU B., Reduction Mammaplasty Effect on Pulmonary Function and Arterial Blood Gas in the Overweight Female, Aesthetic Plastic Surgery, vol. 39, pp. 540-546, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
3. BALİ İ., AZİRET M., SÖZEN S., EMİR S., ERDEM H., ÇETİNKÜNAR S., İRKÖRÜCÜ O., Effectiveness of Limberg and Karydakis flap in recurrent pilonidal sinus disease, Clinics, vol. 70, pp. 350-355, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
4. BALİ İ., KARATEKE F., ÖZYAZICI S., KUVVETLİ A., ORUÇ C., MENEKŞE E., EMİR S., ÖZDOĞAN M., Comparison of Intracorporeal Knotting and Endoloop for Stump Closure in Laparoscopic Appendectomy, Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery, vol. 21, pp. 446-449, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
5. AZİRET M., ÇETİNKÜNAR S., AKTAŞ E., İRKÖRÜCÜ O., BALİ İ., ERDEM H., Pancreatic Gastrointestinal Stromal Tumor after Upper Gastrointestinal Hemorrhage and Performance of Whipple Procedure: A Case Report and Literature Review, American Journal of Case Reports, vol. 16, pp. 509-513, 2015.
Özgün Makale EMBASE/Excerpta MedicaESCI - Emerging Sources Citation Index (Thomson Reuters, Web of Science, ISI)Index CopernicusIndex Medicus/MEDLINEPubMed / PMC Erişim Linki
6. EMİR S., AYDIN M., CAN G., BALİ İ., YILDIRIM O., ÖZNUR M., DENİZ Y. Z., SÖZEN S., GÜREL A., Comparison of colorectal neoplastic polyps and adenocarcinoma with regard to NLR and PLR, European Review for Medical and Pharmacological Sciences, pp. 3613-3618, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded
7. SÖZEN S., KANAT B. H., KANAT Z., BALİ İ., POLAT Y., Effective conservative treatment of umbilical pilonidal sinus disease: Silver nitrate? Salt?, Annali Italiani di Chirurgia, pp. 450-455, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded
8. SÖZEN S., AZİRET M., BALİ İ., EMİR S., ÜLGEN Y., BİNNETOĞLU K., POLAT Y., ÇETİNKÜNAR S., The Effect of Curcumin on an Animal Intestinal Ischemia/Reperfusion Model for Bacterial Translocation and Inflammatory Response, International Surgery Official Journal of the International College of Surgeo, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded
9. karateke f., özyazıcı s., menekşe e., özdoğan h., kunt m., bozkurt h., BALİ İ., özdoğan m., ULTRAPRO Hernia System Versus Lichtenstein Repair in Treatment of Primary Inguinal Hernias: A Prospective Randomized Controlled Study, International Surgery, vol. 99, pp. 391-397, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
10. EMİR S., SÖZEN S., BALİ İ., ÖZKAN GÜRDAL S., TURAN B. C., YILDIRIM O., YETİŞYİĞİT T., Outcome analysis of laporoscopic D1 and D2 dissection in patients 70 years and older with gastric cancer, INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, vol. 7, pp. 3501-3511, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded
11. EMİR S., topuz ö., kanat b. h., BALİ İ., Sinotomy technique versus surgical excision with primary closure technique in pilonidal sinus disease, Bosn J Basic Med Sci, vol. 14, pp. 263-267, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded
12. AZİRET M., irkörücü o., reyhan e., erdem h., daş k., özkara s., sürmelioğlu a., SÖZEN S., BALİ İ., çetinkünar s., değer k. c., The effects of vardenafil and pentoxifylline administration in an animal model of ischemic colitis, CLINICS, vol. 11, pp. 763-769, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded
13. karateke f., özdoğan m., özyazıcı s., daş k., gülnerman y. c., BALİ İ., önel s., gökler c., The management of penetrating abdominal trauma by diagnostic laparoscopy: A Prospective non-randomized study, Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery, vol. 19, pp. 53-57, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. erdem h., çetinkünar s., değer k. c., reyhan e., tekeşin k., görür m., irkörücü o., BALİ İ., SÖZEN S., Kolonoskopiye Ba¤l› ‹atrojenik Kolon Perforasyonu Olgular›na Yaklafl›m, Kolon Rektum Hast Derg, ss. 133-139, 2014.
Özgün Makale Türkiye Atıf Dizini
Ulusal Projeler
1. İSKEMİK KOLON ANASTOMOZ İYİLEŞMESİNDE İNTRAPERİTONEAL NİGELLA SATİVA UYGULAMASININ ETKİLERİ, BAP, Yürütücü, Devam Ediyor.